ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน จัดทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน แจกจ่ายหน้ากากอนามัย (Mask) ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ศาล