ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแบ่งปันกับโครงการ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแบ่งปันกับโครงการ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19