ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับผู้พิพากษา ในโอกาสย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่