image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562

image รูปภาพ
image
image
image

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562

รูปที่ 1  qr code อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน ระดับอุดมศึกษา

รูปที่ 2 qr code อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา

รูปที่ 3 แผนที่โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่


image เอกสารแนบ